Näppärikoulu on siirtynyt osaksi Keski-Pohjanmaan konservatoriota vuoden 2024 alusta. 

 

Näppärikoulun toiminnan erityispainotus on paikallisessa musiikkikulttuurissa ja samalla elävän kulttuuriperinnön vaalimisessa Näppäripedagogiikan mukaisesti. Yksityisopetuksen rinnalla tärkeässä roolissa on alueen perinteen mukaisesti ryhmämusisointi.