Näppärikoulussa opiskelevan opintoihin kuuluvat soitinopinnot, yhteismusisointi sekä musiikin hahmotusaineet.

 

OPINTOKOKONAISUUDET


Starttinäppärit 

Starttinäppärit on tarkoitettu vasta-alkajille.
Yksityistunnin pituus on 30min/vko
Näppäriryhmä 60min/vko
Muha-työpaja 2x/lukuvuosi

Spurttinäppärit 
Spurttinäppärit on tarkoitettu jonkin verran soittaneille.
Yksityistunnin pituus on 30min/vko
Näppäriryhmä 90min/vko
Muha-työpaja 2x/lukuvuosi

Kirinäppärit 
Kirinäppärit on tarkoitettu pitkään soittaneille.
Yksityistunnin pituus on 45min/vko
Näppäriryhmä 60min/vko
Vapaavalintaiset opinnot 30min/vko (esim. pienyhtyeet, työpajat)
Muha-työpaja 5x/lukuvuosi

 

OPINTOJEN SISÄLLÖT


Soitinopinnot

Yksityistunneilla opitaan instrumentin hallintaa, sekä musiikin hahmottamisessa ja esiintymisessä tarvittavia taitoja oppilaan omista lähtökohdista edeten. Esiintymistä harjoitellaan kannustavassa ympäristössä.

Yhteismusisointi (Näppäriryhmä)
Säännöllisissä Näppäriryhmän harjoituksissa kaikenikäiset ja -tasoiset soittajat musisoivat yhdessä. Opetusmateriaalina käytetään näppärimusaa, joka tarkoittaa sekä koti- että ulkomaista kansanmusiikkia sovitettuna niin, että jokaiselle löytyy mielekästä soitettavaa. Ryhmä myös esiintyy useita kertoja lukuvuodessa.

Musiikin hahmottaminen (Muha)
Musiikin hahmottamista opetellaan soitinopintojen ja ryhmämusisoinnin lisäksi omissa teematyöpajoissaan.