OPINTOMAKSUT

Starttinäppärit 160 € / lukuvuosi
Spurttinäppärit 230 € / lukuvuosi
Kirinäppärit 260 € / lukuvuosi

Startti-, Spurtti- ja Kirinäppärit ovat opintokokonaisuuksia, joihin jokaiseen kuuluvat viikottaiset yksityistunnit ja Näppäriryhmä sekä työpajoina toteutettavat musiikin hahmotusaineet. Lue lisää sisällöistä kohdasta Opintokokonaisuudet.

Opintomaksut laskutetaan lukukausittain eli kaksi kertaa vuodessa. Opintojen keskeytyessä kesken lukukauden opintomaksua ei palauteta.

Oppimateriaalin opiskelija maksaa ja hankkii itse. Poikkeuksena opetuksessa tarvittavat monisteet, joista peritään omakustannusmaksu 5€/lukuvuosi.

 

VAKUUTUS

Opiskelijan tulee huolehtia itse riittävästä vapaa-ajan vakuutuksesta. Näppärikoululla ei ole erikseen vakuutusturvaa oppilaille.